Йога

Йога е термин, отнасящ се за наука, която цели ускоряването на  човешката еволюция. Йога включва различни методи и средства водещи до постигане целта на живота.

Буквално преведена думата “йога” означава сливане, единение, което е и   финалната цел на практиките в йога. Това единение на микрокосмоса с макрокосмоса  е следствие на дълга и продължителна практика, която поставя под  контрол ума, разширява съзнанието и трансформира човешката природа.

В практически смисъл йога представлява координация и синхронизиране  на движение, дишане, мантра ( специфични звуци) и ум. Тази координация е с доказан позитивен ефект върху човешкото здраве, настроение и благополучие.

Съществуват няколко основни видове йога: гияна йога, бхакти йога, карма йога, раджа йога, хатха йога, кундалини йога, крия йога. Тяхната заветна цел е една и съща, но подходите им се различават. Всеки вид йога е насочен преимуществено към даден аспект на човешката личност.

Комбиниранота приложение на отделните клонове на йога в нашия живот е известно като интегрална йога, която създава хармония между тялото, ума, емоциите и стимулира изразяването на съзидателния, творчески потенциал на човека в ежедневния му живот.

Ние правим усилия нашето  студио да бъде  един малък храм за предаване принципите на интегрална йога и превръщане на йога в начин на живот.