Аюрведа

 

Аюрведа означава наука за живота. Тя е най-древната  медицинска система на земята , жива и до днес, възраждаща се и обогатяваща себе си. Йога и Аюрведа са посестрими науки. Двете взаимно се допълват. Прилагането на основните принципи в Аюрведа балансират здравето ни и хармонизират живота. Това подмомага разширяването на съзнанието, което цели йога. От своя страна осъзнатостта  в следсвие от йога ни дава възможност да прилагаме аюрведичните принципи.