ЙОГА ЗА ДЕЦА

 

Доскоро се смяташе, че йога е необходима само на по-големите, и децата бяха държани настрана от заниманията по йога. Аз изследвах влиянието на йога върху тялото, ума и личността на децата и достигнах до заключението, че преподаването на йога-практиките на деца е полезно. Убеден съм, че йога ще играе много важна роля в развитието на детските тела и умове и че трябва да бъде преподавана на децата.
Парамахамса Сатянанда 

     В човешкото тяло, в основата на главния мозък, има една много важна жлеза, наречена епифиза. В йога тя е позната като аджна чакра - “командният център”. Тази жлеза започва да дегенерира след 7-годишна възраст. Едновременно с това хипофизата започва да секретира група хормони, отговарящи за емоционалното и интелектуалното развитие, половото осъзнаване и правилното функциониране на органите. 
     

     Така детето прекрачва прага на детството и осъзнава живота вън от себе си. До този момент съзнанието му е било много извисено. Епифизата е психическо око. Тя представлява психическото съзнание на детето. С дегенерирането на епифизата детската чистота, невинност и способност да общува с по-висшето съзнание изчезват.
    Чрез йога можем да възстановим и да запазим жизнеспособността на епифизата, след което да създадем баланс между физиологичната и емоционалната личност на детето. Оттук произлиза огромното значение на йога през пубертета на детето, поради което тя трябва да бъде включена в образователната програма.

     

Йога и децата

     През зимата на 1995 г. по препоръка на Свами Ниранджанананда се създава Бал Йога Митра Мандал (БЙММ) - неформална организация, която да разпространява посланието на йога чрез деца на други деца. След обучение в Бихарската школа по йога (БСЙ) 5 деца се свързват с 25 училища във и около гр. Мунгер и започват да водят часове по йога в тях.
     Скоро след това 50 деца от тези училища са обучени в БСЙ и са изпратени обратно в училищата си да преподават на съучениците си. БЙММ сега се разгръща от щата Бихар към другите индийски щати и дори към Делхи. Това, което някога започна с 5 деца, сега има едно солидно членство от 27000 души.
     БЙММ осигурява 75-минутна дневна цялостна програма за училищата. Тя включва 10 мин. киртан, 20 мин. асани, 10 мин. пранаяма, 15-минутен сеанс по йога нидра и 15 мин. игри, приспособени да повишат детското осъзнаване и рефлекси. “Програмата може да бъде изпълнявана рано сутрин и е много компактна” - твърди 10-годишният Уткарш, вече учител по йога.
     Опитът на БЙММ се оказва толкова успешен, че се очертава предложение, което одобрява включването на йога като задължителен предмет на училищно ниво в националната програма за минимално необходимо ниво на образование. Тази политика е приета принципно от Националния съвет за образование и проблеми на обучението.

 

Програма за деца

     На Срещата на приятелите на йога във френския град Екслебен през 1997г. едновременно с лекциите и семинарите, провеждани в различни зали на конгресния център, специални грижи бяха отделени и за малките. Двадесет и девет деца от различни страни на Европа участваха в специално проведена за тях програма.
    Учители по йога и обикновени учители отведоха децата на “Пътешествие през дъгата” посредством занимания по йога, танци, рисуване и творчески съчинения. Макар че децата говореха различни езици, осезаемо бе присъствието на европейския дух. Неописуема бе радостта, която те изпитваха, когато бяха заедно и играеха. В края на програмата те споделиха, че с нетърпение очакват следващата подобна среща.

Свами Вивекамурти

Всъщност децата са учителите, а ние сме техните ученици. Казано е, че детето е бащата на човека.

One Response to “ЙОГА ЗА ДЕЦА”

  1. blackman@inevitably.anta” rel=”nofollow”>.…

    hello….