Йога за всеки

В навечерието на новото хилядолетие, на прага на 21-ви век хората все по-често си задават въпроса за своята същност. Те разбират, че са нещо повече от тялото и ума, но какво точно? В търсенето на отговор на този въпрос милиони хора из целия свят се обръщат към йога като към система, предлагаща интегрален подход към многото измерения, изграждащи човека, и полагаща грижи за всяко от тях. 

Мина времето, когато йога бе забулена в мистика и бе смятана за занимание само на шепа хора, които са малко по-особени. Преди години определението за думата “йога” в Речник на чуждите думи в българския език (изд. 1970 г.) даваше на хората доста погрешна представа: “Индийско религиозно-философско учение, което смята, че посредством съзерцание и напрегнато съсредоточаване на духа, със специален режим на хранене и волев контрол над вeгетативните функции (дишане, сърцебиене и др.) се достига мистично единение с божеството.”
     В резултат на това цяло поколение гледаше с подозрение на онези, които практикуват йога, и те бяха принудени да се прикриват. Но нека поясним - йога няма нищо общо с религията. Тя може да бъде практикувана и от християни, и от мюсюлмани, и от будисти, и от атеисти, тъй като не се стреми да промени убежденията на хората. Тя помага на човека да опознае себе си. Точно по тази причина йога не може да бъде секта, защото сектите по определение са или “Религиозна група, отцепила се от официалната църква”, или “Обособена група от хора, която се отделя от обществото”. Първото очевидно не се отнася за системата йога, защото, както вече стана ясно, йога не е религия. Второто е също толкова далеч от йога, тъй като, помагайки на човек да се самоусъвършенства, тя му съдейства да стане по-пълноценен член на обществото. А освен това, опознавайки себе си и усещайки връзката с цялата вселена, човек става по-безкористен и може да дава повече от себе си в името на всеобщото добро. Е, това може би е трудно да се разбере от някои хора, за които личното облагодетелстване е най-важното в живота, но то е съвсем безспорен факт - чрез йога човек разбира по-добре света и вижда по-ясно ситуациите в своя живот. По този начин, макар и да осъзнава важността на своята роля, той проумява, че съвсем не е центърът на света, около когото се върти всичко останало, и посвещава себе си на работа за другите.
     А второто определение в гореспоменатия речник бе още по-далеч от истината: “Последовател на това учение, който върши твърде необикновени за хората неща, напр. извива тялото си, превива железа с мускулите си на гърлото и корема, издържа големи тежести и т. н.” 
     Наистина задълбочаването във физическия аспект на йога позволява на човек да добие необикновен контрол над тялото си, но това е просто само едно от постиженията на тази велика система. Не че здравето на тялото не е важно, но човек може да постигне добро физическо здраве по много начини. А освен за физическото тяло йога се грижи също и за всички останали аспекти на човешкото същество - тя уравновесява и хармонизира ума, емоциите, психиката и т.н. Защото истинското здраве обхваща не само физическото тяло, но и споменатите различни измерения на човешката личност.
     Тук нормално мислещият човек ще запита: “Как може с практикуването само на една система да се повлияе едновременно на толкова много неща?” Въпросът е съвсем на място, защото на хората вече им е омръзнало от “чудодейни” методи, чрез които веднага може да се постигне всичко. Йога обаче не обещава такива неща. Наистина чрез нея може да се постигне много, но това става само посредством личните усилия на човека. Освен това трябва да уточним, че като се казва думата “йога”, съвсем не се има предвид само една система. Съществуват много съвсем различни видове йога. Могат да се изброят десетки, а в някои книги пише, че има над сто вида йога. А защо са необходими толкова много?
     Знаем, че като влезем в аптека, по рафтовете ще видим стотици видове лекарства. А те защо са необходими? Защото за различни болести и оплаквания на различни пациенти се предписват различни лекарства. Така е и с йога. Многото й системи са като лекарствата - средства, които ще възстановят в човека изгубената хармония и ще му помогнат да преодолее съществуващия на всички нива дисбаланс. Затова за различните хора има различни видове йога, всеки от които влияе върху различен аспект на цялостната структура на човека. 
     Нека бъдем по-конкретни: има много хора, които са дейни по природа, и за тях е трудно да се спрат неподвижно на едно място. Те вечно нямат време. Дори и да нямат какво да правят, все ще намерят нещо, за да запълнят времето си. А дори и да се насилят да спрат за малко, умът им ще компенсира това, като заработи на още по-висока скорост. За такива хора се предписва карма йога - йога на действието. По този начин човек продължава да живее и да действа без външна промяна, а само вътрешно променя начина, по който извършва нормалната си работа. Когато това се усъвършенства, това става най-ефективният метод, защото по този начин човек практикува йога по цял ден.
     Има хора, които са емоционални натури, и емоциите контролират живота им. Не че това е лошо само по себе си, но в повечето случаи, когато не са уравновесени, емоциите могат да причинят много неприятности на човека. За такива хора е подходяща бхакти йога, която пречиства и балансира емоциите.
     В наше време все повече хора разчитат на интелекта си и се стремят да намерят обяснение за всичко. Джнана йога е за този тип хора. Тя ще им помогне да навлязат по-дълбоко в себе си и да открият по-задълбочени отговори на наглед прости въпроси.
     А за тези, които имат склонност към самовглъбяване и съзерцание, е раджа йога - йога на медитацията.
     Не бива да забравяме и най-популярния от всички видове йога - хата йога. Тя включва в себе си физически упражнения, дихателни техники, пречистващи тялото практики и някои други елементи, които имат за цел да изхвърлят от тялото натрупаните в него токсини и да премахнат препятствията, възпиращи свободното протичане на енергията.
     Както бе казано по-горе, има и много други типове йога, но гореизброените са основните, а останалите спадат към един или друг от тях. А тъй като никой от нас не е само тяло, или само ум, или само емоции и проблемите ни не са само в една от тези области, необходим е интегрален подход, включващ в себе си комбинация от гореспоменатите видове йога. 
     И така, съществуват огромен брой (дори и да кажем безброй, няма да сме далеч от истината) практики. Всеки човек според здравословното си състояние, съобразно с времето, което може да отдели, и целта, която иска да постигне, може да използва различни техники, които ще му помогнат да постигне онова, към което се стреми - здраво тяло, енергичност, спокоен ум, по-задълбочено разбиране на живота, увеличени творчески способности, уравновесени емоции, стабилен характер, намиране на смисъл в живота и най-важното - радост и щастие. 
     Както става ясно, йога дава на хората дълъг живот, здраве, радост и щастие - това, което си пожелаваме на празници. Следователно в поздравителните картички спокойно можем да пишем вместо “Бъди здрав, ….”, направо “Практикувай йога!” и това ще включва всичко в себе си.

 

Свами Вивекамурти

Comments are closed.